AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

MASALLARLA BÜYÜ, www.masallarlabuyu.com; (“Masallarla Büyü”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Masallarla Büyü olarak sizlere ait elde etmiş duğumuz her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesini önemsemekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 • I. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
  Kişisel verileriniz; KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Masallarla Büyü tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilmektedir.
 • II. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ
  Masallarla Büyü’nün hizmetlerinin sunulabilmesi, önerilerinize, şikayetlerinize ve taleplerinize ilişkin olarak sizinle iletişim kurulabilmesi ve bu başvurularınızın yanıtlanabilmesi, https://www.masallarlabuyu.com/ tanıtımına destek olacak şekilde pazarlama amacıyla kullanılması, yazılım hatalarının tespiti ve hataların giderilmesi ile sitenin geliştirilmesi, istatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, hukuki süreçler ve mevzuata uyum, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, Masallarla Büyü’nün mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti amaçlarıyla işlenmektedir.
 • III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
  Masallarla Büyü, Google Analytics sayacının kullanılıyor olması nedeniyle, trafik verisi, sayfa ziyaretleriniz, referans siteler, ziyaret zamanlarınız ve süreleriniz, işletim sisteminiz, kullandığınız cihaz ve tarayıcı bilgileri, Google LLC(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 ABD) ile paylaşılmaktadır.Kişisel verileriniz, işbu metnin 2’inci maddesinde belirtilen veri işleme amaçlarına uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.Masallarla Büyü’nün barındırıldığı sunucu yurt dışında yerleşik olabilir. Bu durumda site ziyaretçisinin, kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına rızasının bulunduğu kabul edilir.
 • III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER
  6698 sayılı KVKK’nın 12’nci maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.
  Kişisel verileriniz depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktayız. Ayrıca, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktayız.
 • IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN HUKUKİ SEBEBİ Sözlü ya da yazılı olarak iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, elektronik posta, kargo, telefon / çağrı merkezi, açık internet kaynakları, Şirketimizin mobil uygulamaları, iletişim platformları, şirketimize ait internet siteleri kanalıyla (yöntemiyle) size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunulabilmesi, iş birliği kurulması, performans ve verimliliğin takibi, memnuniyet ve bağlılığın artırılması, seyahat, toplantı, eğitim ve benzeri organizasyon veya etkinliklerin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, memnuniyet anketi süreçlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak icrası, dava, icra takibi veya diğer hukuki süreçlerin yürütülmesi ile kanunen yetkili kurumlara bilgi/belge sağlanması ve her türlü resmi yazışmaların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla, (yöntemiyle) iş birliği kurulması, muhasebe ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanabilmektedir.
 • V. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde SAYILAN HAKLARINIZ
  • Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve soru, talep ve isteklerinizi yönlendirmek için https://www.masallarlabuyu.com/ adresindeki iletişim yöntemlerinden ayrıca info@masallarlabuyu.com. mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Masallarla Büyü; Sitesi, tasarımı, görsel, yazılı ve sesli olmak üzere tüm içerikleriyle Bahar Saygılıer tarafından hazırlanmaktır.  İzinsiz kullanımı telif hakkına tabidir. * Copyrigt Masallarla Büyü 2020

DESTEK OLMAK İÇİN TAKİP EDERSENİZ, HARİKA OLUR ! 🙂