Sütçünün Kızı Masalı – Matematiğin önemini keşfedin

Sabah kuşları daha yeni uyanmış, güneş ışıkları tepelerin ardından parıldamaya henüz başlamıştı ancak sütçünün kızı, erkenden kalkmış ve süt dolu bir güğümle pazara doğru yola çıkmıştı bile… Sütü taze taze götürüp, hemen satmak istiyordu. Örülü saçlarını yanlardan arkaya doğru toplamıştı. Bir hayli ağır olan süt güğümünü daha rahat taşıyabilmek için omzuna koymuştu. Bir yandan sıkı sıkı güğümü tutuyor, diğer yandan hızlı hızlı pazara doğru yürüyordu.

Babasının ölümünün ardından abisi ineklerin bakımı ve sütlerin güğümler doldurulmasıyla ilgilenirken, matematiği güçlü olan sütçünün kızı, işlerin başına geçmişti. Sütçünün kızı, bugün kazanacağı parayla yapacaklarını aklından geçirmeye başladı;

“Önce bize bu tazecik sütü veren inekler için yoncalarla bezenmiş kaba yem alırım.
Sonra gider 10 tavuk satın alırım.
Abim tavuklara çok iyi bakar.
İri beyaz tavuklar her gün iki tane yumurta verseler, günde 20 yumurta eder.
O 20 yumurtayı her sabah pazarın sağındaki omletçiye götürür, taze taze satarım.
Sonra kümesi büyütür, 10 tavuk daha satın alırım. Abim tavuklara çok iyi bakar.
İri beyaz tavuklar her gün 2 yumurta verseler, günde 20 yumurta eder.
O 20 yumurtayı her sabah pazarın solundaki omletçiye götürür, taze taze satarım.”

Sütçünün akıllı ve çalışkan kızı, bunları düşünürken pazara varmıştır. Güğümleri güzelce yerleştirmiş ve satışa başlamış her gelen müşterisine, tazecik yoncalarla besledikleri inekleri daha bu sabah sağdık. Lezzetine vitaminine doyamayacaksınız diye sütünü anlatmış. Daha öğlen olmadan sütler tükenmiş. Sütçünün kızı 10 tavuk alacak paraya biriktirmiş ve hızlı adımlarla yeniden yola koyulmuş.

Önce onlara bu tazecik sütü veren inekler için yoncalarla bezenmiş kaba yem almış.
Sonra gitmiş 10 tane tavuk satın almış.
Sütçünün oğlu tavuklara çok iyi bakmış.
İri beyaz tavuklar her gün iki tane yumurta vermişler.
Sütçünün kızı her sabah pazarın sağındaki omletçiye yumurtayı götürmüş ve taze taze satmış.
Sonra kümesi büyütmüş. 10 yumurta daha satın almış. Sütçünün oğlu tavuklara çok iyi bakmış.
İri beyaz tavuklar her gün 2 yumurta vermişler.
Sütçünün kızı her sabah pazarın solundaki omletçiye yumurtaları götürmüş ve taze taze satmış.

Böyle böyle kümesi büyüten sütçünün kızı, sonra inek ambarını büyütmüş…
Çalışkan sütçü kızı, şimdi koskoca bir çiftliği yönetiyormuş.